• nl
  • en

Flight Instructor = FI

FI for IR =Instrument Rating Instructor

Multi Engine Instructor = MEI

FI – Flight Instructor
De opleiding tot vlieginstructeur (basis opleiding) wordt al jaren door de Martinair Vliegschool verzorgd. De instromingeisen: een geldig CPL met de classrating SEP (Single Engine Piston). Voorafgaand aan de opleiding wordt er verplicht een geschiktheidtest afgenomen.

Bij het theoriegedeelte van de opleiding ligt de nadruk vooral op het overdragen van de kennis over aërodynamica en voorschriften en het aanleren van instructietechnieken om klassikale lessen te verzorgen.

Het praktijkdeel omvat het leren besturen van het vliegtuig vanaf de rechter stoel en er wordt onderricht gegeven in het coachen van leerlingen.

Na het behalen van de aantekening FI moeten de eerste honderd lesuren worden gegeven onder supervisie van een ervaren instructeur. Pas daarna mag zelfstandig worden opgeleid voor het PPL brevet en na tweehonderd uren ervaring als vlieginstructeur, mag worden opgeleid voor het CPL brevet.

Deze FI opleiding wordt een paar keer per jaar verzorgd. Naast individuele deelnemers volgen regelmatig vliegers van de Koninklijke Marine de opleiding.

IRI – Instrument Rating Instructor
Het opleiden van een FI tot instrument vlieginstructeur IRI is een bevoegdheid waarvoor de Martinair Vliegschool recent als eerste in Nederland de autorisatie van de overheid (Inspectie Verkeer & Waterstaat, Dienst Luchtvaart) heeft ontvangen.
De FI kwalificatie kan worden uitgebreid met de kwalificatie IRI (Instrument Rating Instructor). Voor deze uitbreiding moet een deelnemer ten minste 200 uren instrumentvliegen (blindvliegen) hebben gelogd. De nadruk bij deze cursus, die lijkt op de FI cursus, ligt nu op het geven van onderricht in het instrumentvliegen.
Ook deze opleiding wordt een paar keer per jaar verzorgd. Gezien het zeer specialistische karakter wordt de planning in overleg met de kandidaat opgezet.