• nl
  • en

Om op vliegtuigen te mogen vliegen met twee of meer motoren, is de Multi Engine rating noodzakelijk. Dit onderdeel bestaat voor een deel  uit theorie en daarna veel praktijk met betrekking tot de eigenschappen van het vliegen met meerdere motoren. Een noodzaak voor verkeersvliegers en een interessante uitbreiding voor beroeps- en sportvliegers met meer ambitie.

Er kan pas worden gestart met het onderdeel Multi Engine als u een brevet heeft voor het vliegen op een éénmotorig toestel (Single Engine Piston) en in het bezit bent van een PPL of CPL.
 
Het vliegen op toestellen met meer dan één motor bestaat voor een deel uit meer complexiteit in de bediening en bewaking van de motoren. De training is er vooral op gericht vertrouwd te raken met veilig kunnen vliegen met een toestel waarvan 1 of meer motoren een storing heeft. Zo’n motorstoring heeft namelijk grote effecten op de vliegeigenschappen van een toestel. Door goede training kan de piloot leren om in iedere fase van een vlucht voorbereid te zijn op alle mogelijke problemen en in dat geval zo te handelen dat de vlucht veilig wordt beëindigd. Uiteindelijk moet de piloot in staat zijn om op ieder moment van de vlucht adequaat te kunnen reageren op een motorstoring of uitvallen van systemen of apparaten.
Voor de ATPL opleiding is de Multi Engine Rating een verplicht onderdeel.

Specificaties:
  • Om te kunnen deelnemen aan de ME opleiding zijn 70 vlieguren PIC (Pilot In Command) nodig.
  • De opleiding zelf bestaat uit 7 uur grondschool theorie en minimaal 6 uur DBO (Dubbel Besturings Ondericht).