• nl
  • en

“Aviation is the proof that given, the will, we have the capacity to achieve the impossible”

Eddie Rickenbacker

Toelating tot de opleiding voor verkeersvlieger

Aan de opleiding tot verkeersvlieger gaat een grondige selectie vooraf waarbij een inschatting wordt gemaakt of je wel voor het juiste beroep gaat kiezen. De selectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Psychologisch en sensomotorisch onderzoek
  • Testen praktische aanleg in een vluchtsimulator
  • Vliegmedische keuring
  • Evaluatiegesprek met de CVT, Commissie Van Toelating.

Het psychologisch en sensomotorisch onderzoek wordt uitgevoerd bij een daartoe gespecialiseerd instituut (Aviation Human Factor Center te Maarssen). De duur van dit onderzoek is één dag en de kosten bedragen circa € 600,-

Het testen van de praktische aanleg wordt uitgevoerd door instructeurs van de Martinair Flight Academy in de op de school aanwezige vluchtsimulator, deze test beslaat drie dagdelen.

De medische geschiktheid wordt vastgesteld tijdens de vliegmedische keuring. Het dragen van een bril hoeft geen belemmering te zijn en is alleen bij grote afwijkingen problematisch. Kleurenblindheid is niet toegestaan. Ook als u een laserbehandeling aan de ogen heeft ondergaan verdient het aanbeveling om vooraf contact op te nemen met een vliegmedisch keuringsinstituut. www.ivw.nl zoek: Aeromedisch

De vliegmedische keuring kan bij diverse daarvoor gekwalificeerde instellingen worden uitgevoerd en duurt één dag. De kosten voor deze medische keuring variëren nogal (circa € 400,-) per instituut en een lijst met alle verschillende AMI’s is te verkrijgen op de vliegschool.

Let op! Tarieven kunnen inmiddels anders zijn dan hierboven vermeld.

Leeftijd:
Voor ATPL maximaal 27 jaar en minimaal 17 jaar bij aanvang opleiding. Deelname bij leeftijd ouder dan 27 jaar wordt niet uitgesloten, maar vereist nader overleg met de schoolleiding.

Extra aandachtspunt:
Enige vorm van dyslexie leidt tot uitsluiting voor het garantiefonds.

N.B. Na overleg met de schoolleiding kunnen ook andere vooropleidingen in aanmerking komen.