• nl
  • en

“Flying might not be all plain sailing, but the fun of it is worth the price.”

Amelia Earhart

 

De kosten voor de geïntegreerde vliegopleiding bedragen  €109.500,-  De MFA heeft besloten het MCC deel van de opleiding aan te passen door daarbij deels ook gebruik te gaan maken van een full flight simulator.

Helaas kan het garantiefonds van de Martinair Flight Academy tot nader bericht geen borgstelling voor die financiering verzorgen. Door de aanhoudende crisis is dat niet meer mogelijk.  Er is nog maar één bank, ABN/AMRO, die dergelijke financieringen verstrekt, maar daarvoor wordt het risico te hoog en is borgstelling door ouders/verzorgers van de kandidaat noodzakelijk. Zelfs daaraan zijn stringente regels gebonden, een huis als onderpand is al lastig.

Het garantiefonds blijft wel in overleg met de bank(en), zeker nu de markt het afgelopen jaar voor onze leerlingen behoorlijk is aangetrokken. Maar ook begin van dit jaar gaat een aantal van hen aan de slag o.a. bij Transavia en bij Luxair. Maar het blijft moeizaam, zeker ook gezien het strakke keurslijf waarin de banken zich bevinden.

Zodra er weer mogelijkheden door een bank worden geboden, bieden we natuurlijk het garantiefonds weer aan. Om daar dan gebruik van te mogen maken, moet je wel tenminste voldoen aan een aantal minimum eisen: Diploma HAVO/VWO met wiskunde (HAVO: B en VWO: A en/of B) en natuurkunde  – niet ouder dan 27 bij aanvang opleiding – een goede simulator grading hebben laten zien en een (gematigd) positief advies hebben ontvangen na het psychotechnisch onderzoek. Ook moet je worden voorgedragen voor toelating tot het garantiefonds door de Commissie van Toelating (CvT).

De CvT toetst uiteraard of je voldoet aan de minimum eisen, maar beoordeelt ook inhoudelijk. Lage cijfers voor cruciale vakken (o.a. wiskunde B en natuurkunde) kunnen je voordracht voor toelating tot het fonds negatief beïnvloeden.

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag: 08:30 - 17:30 uur (niet op 1 jan en 25/26 dec)